NATIONAL PRESIDENT GALLARY

Nedan finns ansiktsbilder av nationella presidenter (för dem som skickade in bilder på vår begäran).


Andra nationella presidenter kan fortfarande skicka bilder till den internationella sekreteraren Doug Woolley för att inkluderas på denna sida.

NP-group1.JPG
NP-group2.JPG
NP-group3.JPG

Klicka här för en fullständig lista över FGBMFI: s nationella presidenter